Kestävä kehitys

Opetushallituksen hyväksymässä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhtenä kokonaisuutena on vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
Kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään kaikkien perusopetuksen oppiaineiden opetukseen.

Päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta.

Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia.

Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.