Musiikkiluokka

Kolmannella luokalla musiikkiluokan aloittava oppilas tarvitsee laulamisen intoa, sävelkorvaa ja rytmitajua. Aikaisempaa soittotaitoa tai teoriaopintoja ei edellytetä. Vuosiluokilla 3–6 opiskellaan teoriaa ja säveltapailua sekä sävelletetään ja kuunnellaan monenlaista musiikkia. Oppilaat voivat osallistua kuorotoimintaan.

Opiskelu musiikkiluokilla 7-9 on laulamista yksin ja kuorossa, soittamista luokassa ja orkesterissa, kuoro-orkesteri-, musikaaliprojekteja, aktiivista musiikin kuuntelua ja musiikin teoriavalmiuksien kehittämistä.

Jokaisella luokkatasolla on oma kuoronsa. Oppilas voi halutessaan osallistua myös musiikkilukion orkesteritoimintaan, mikäli sektioissa on tilaa. 9. luokalla pyritään suorittamaan musiikkitiedon peruskurssi.

Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit.

Asiasanat: 

Toimipisteet

Toimipisteet

Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Opetuksen ja oppimisen lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit.

Musiikkiluokat alkavat 3. luokalta. Koulu järjestää tiedotustilaisuuden tammikuussa (Kauppiaskatu 14). Oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella. Testeihin ilmoittaudutaan Wilman kautta. Tarvittaessa erillisiä hakulomakkeita saa koulusta. Vapaita oppilaspaikkoja muilta luokilta voi tiedustella apulaisrehtorilta.
Lisätieoja koulun omilta verkkosivuilta: http://blog.edu.turku.fi/puolala/hakeminen/musiikkiluokat-3-9/

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi

Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Opetuksen ja oppimisen lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit.

Uusia oppilaita otetaan 7. luokalle, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaalta odotetaan musiikin harrastusta ja musiikin teorian perusvalmiuksia. Seitsemännelle luokalle pyrkivien infotilaisuus järjestetään tammikuussa (Puutarhakatu 5). Hakuaika päättyy tammikuun lopulla, erikseen ilmoitettavana päivänä. Oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella. Testeihin ilmoittaudutaan Wilman kautta. Tarvittaessa erillisiä hakulomakkeita saa koulusta. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella rehtorilta.

Lisätietoja koulun omilta verkkosivuilta: http://blog.edu.turku.fi/puolala/hakeminen/musiikkiluokat-3-9/

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi