Koulun uskonnolliset tilaisuudet

Koulutyöhön voi kuulua uskonnon opetuksen lisäksi uskonnollisia tilaisuuksia esimerkiksi jumalanpalveluksia, uskonnollisia päivänavauksia tai uskonnollisia konsertteja. Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi.

  • Oppilasta ei voida velvoittaa omantuntonsa vastaisesti osallistumaan uskonnon harjoittamiseen.
  • Oppilas voidaan huoltajan pyynnöstä vapauttaa osallistumasta koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin.
  • Oppilas ei saa vapautusta koulutyöstä uskonnollisen tilaisuuden ajaksi, vaan koulu järjestää tilaisuuden ajaksi oppilaalle vaihtoehtoista toimintaa.
  • Koulut tiedottavat huoltajille uskonnollisista tilaisuuksista ja vaihtoehtoisesta toiminnasta riittävän ajoissa.

Koulun perinteisiin juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Yksittäinen virsi ei tee koulun juhlista uskonnollista tilaisuutta, joten kaikkien edellytetään osallistuvan niihin.