Matematiikkaluokka

Matematiikkaluokka noudattaa yleistä matematiikan opetussuunnitelmaa, mutta asioita syvennetään ja laajennetaan tilanteen mukaan. Luokat 3–6 toimivat Raunistulan koulussa. Oppilaat valitaan 2. luokilta soveltuvuus- ja kypsyystestillä. Ryhmä jatkaa luokilla 7–9 Rieskalähteen koulussa. Täydennyshaku on 6. luokan keväällä. Luokkien suurempi matematiikan tuntimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden saada laajemmat ja syvällisemmät matemaattiset valmiudet. Luokalla käydään läpi perusopetussuunnitelman sisältöjen lisäksi geometriaan ja algebraan liittyviä sisältöjä laajemmin ja syvällisemmin.

Painotus on oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä ja tietotekniikan mahdollisuuksiin tutustumisessa; keskeistä ongelmanratkaisu, tietojen hankkiminen, tulkinta ja esittäminen, laskeminen ja tietokoneen käytön perusasioiden oppiminen, hyötyohjelmien käyttö opiskelun apuna ja verkon käyttö tietojen haussa ja vaihdossa.

Toimipisteet

Toimipisteet

Raunistulan koulu

3.- 6. luokan oppilaille

Matematiikkaluokalle valitaan oppilaat 2. luokalta soveltuvuus- ja kypsyystestien avulla. Testiin ilmoittaudutaan Wilman kautta. Testaukset pidetään alkukeväästä.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi

Rieskalähteen koulu

7.-9. luokan oppilaille

Yläkoulu vastaa 6. luokan keväällä tehtävästä matematiikkaluokkien täydennyshausta.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi