Kaksikielinen opetus

Turun perusopetuksessa tarjotaan laajamittaista kaksikielistä opetusta, ruotsin kielikylpyopetusta sekä kielirikasteista opetusta. Kaksikielisessä opetuksessa kieltä käytetään opetuksen välineenä eri oppiaineita opiskeltaessa, minkä ansiosta oppilas saavuttaa peruskoulun aikana vahvan kielitaidon kohdekielessä ja harjoittaa kulttuurisia sekä kansainvälisiä taitojaan. Kaksikielinen opetus seuraa opetussuunnitelmassa sille määriteltyä periaatteita.  

Kaksikieliseen opetukseen haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa. Vieraskuntalaiset käyttävät tulostettavia lomakkeita. Luokkia täydennetään vuosittain, jos luokilla on tilaa. Kaksikieliseen opetukseen hakevat osallistuvat testeihin, jotka testaavat äidinkielen hallintaa 1. luokalle haettaessa ja 3. ja 7. luokille haettaessa riittävää kohdekielen hallintaa. Kieliluokalle hakemisesta sekä täydennyshausta saa lisätietoa Wilman kautta sekä kaksikielistä opetusta tarjoavien koulujen rehtoreilta.

Lisätietoa:

Informaatiotilaisuudet:

Tammikuussa 2021 kieliluokkien informaatiotilaisuudet järjestetään etätilaisuuksina.
Tarkista ajankohdat koulujen sivuilta: