Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Kevään kokoukset 2021

  • 26.01.2021 klo 17.00
  • 16.02.2021 klo 17.00
  • 16.03.2021 klo 17.00
  • 30.03.2021 klo 17.00
  • 13.04.2021 klo 17.00
  • 18.05.2021 klo 17.00
  • 15.06.2021 klo 17.00

Syksyn kokoukset 2021

  • 24.08.2021 klo 17.00

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston tehtävänä on huolehtia suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.