Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kevään kokoukset 2021

  • 13.01.2021 klo 17.00
  • 03.02.2021 klo 17.00
  • 24.02.2021 klo 17.00
  • 17.03.2021 klo 17.00
  • 07.04.2021 klo 17.00
  • 28.04.2021 klo 17.00
  • 19.05.2021 klo 17.00
  • 09.06.2021 klo 17.00

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä asioista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta huolehtii myös muissa laeissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviksi määrätyistä asioista. Lautakunta toimii myös kunnan erityishuoltoviranomaisena.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa. Lautakunnan sihteeri on Jaana Railamaa.