Ruotsinkielinen jaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Kevään kokoukset 2021

  • 26.01.2021 klo 17.00
  • 18.02.2021 klo 17.00
  • 23.03.2021 klo 17.00
  • 22.04.2021 klo 17.00
  • 25.05.2021 klo 17.00

Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.