Ympäristönsuojelu

Yksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä, leirintäalueviranomaiselle sekä luonnonsuojelulaissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle määrätyistä tehtävistä ja asiantuntijapalveluista, huolehtii riistan- ja kalavesien hoitoon, metsästykseen ja kalastukseen liittyvistä asioista sekä suorittaa metsästyslain ja kalastuslain mukaista valvontaa näillä alueilla.

Ympäristönsuojelu vastaa seudullisesta ilmanlaadun tarkkailusta viiden kaupungin alueella sekä muusta ympäristön ja luonnonympäristön tilan seurannasta Turussa. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu Ruissalo-opastuksen ja Ruissalon luontokoulun toiminnasta vastaaminen.

Lisäksi ympäristönsuojelu vastaa seudullisen jätehuoltoviranomaisen tehtävistä.

Käyntiosoite: 

Puutarhakatu 1 (2. kerros, sovithan tapaamisajan)
20100 Turku

Puhelin:

Vaihde 02 330 000

Fax:

02 262 4915
Sähköposti: 
ymparistonsuojelu@turku.fi

Aukioloajat

Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu, Puolalankatu 5, 1. kerros
Ma - Pe 09:00 - 15:00