Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvosiirrot

Pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien säännösten noudattamista sekä päättää pysäköintivirhemaksuista ja muista laissa säädetyistä seuraamuksista.

Ajoneuvojen siirrot huolehtii Turun kaupungin alueella ajoneuvojen lähi- ja varastosiirtojen vaatimista toimenpiteistä.

Pysäköintipalvelut ylläpitää kaupungin pysäköintimaksuautomaatteja sekä huolehtii pysäköinnin maksumahdollisuuksien kehittämisestä ja toimivuudesta.

Tarkempaa tietoa pysäköinnistä.