Kaupunkiympäristötoimiala

Toimipaikat

Puolalankatu 5

 • Asiakaspalvelu, 1. krs
 • Toimialan johto
 • Rakennusvalvonta
 • Kaavoitus
 • Liikennesuunnittelu
 • Tonttipalvelut
 • Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
 • Kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Puutarhakatu 1

Linnankatu 90

 • Toimitilojen rakennuttaminen
 • Kaupunkiympäristön kunnossapito

Aurakatu 5

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle.

Toimiala vastaa myös kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen toteuttamisesta.

Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta, seudullisista jätehuollon viranomaispalveluista sekä seudullisista joukkoliikenne palveluista.

Toimialaa johtaa toimialajohtaja Christina Hovi.

Toimialalla on viisi palvelualuetta ja johdon tuki -yksikkö (organisaatiokaavio vastuuhenkilöineen, pdf)

Palvelualueet:

 • kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
 • kaupunkirakentaminen
 • luvat ja valvonta
 • seudullinen joukkoliikenne
 • paikkatieto ja kaupunkimittaus

Toimintaa ohjaavat ja siitä päättävät lautakunnat ovat