Terveys ja hyvinvointi

Terveydenhuolto

  • Opiskelijat voivat käyttää myös Turun kunnallisia terveydenhuoltopalveluita, mm. opiskeluterveydenhuollon ollessa suljettuna tai kiireellisissä tapauksissa.
    Turun kaupungin terveysasemat.

Tammikuusta 2021 alkaen YTHS:n palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Kelan verkkosivuille on viety täydennettyä tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta, maksun maksamisesta sekä UKK, jossa vastataan eri tilanteisiin liittyviin kysymyksiin.

Terveydestä ja hyvinvoinnista verkossa

  • Nyyti ry tarjoaa opiskelijoille verkkopalveluita ja chatteja, joissa voi keskustella mielenterveyteen, elämäntaitoihin ja opiskeluarkeen liittyvistä kysymyksistä.

Perheelliset opiskelijat

Opiskelevan vanhemman opas (Hohenthal & Salminen 2018) kokoaa vinkkejä perheen ja opintojen yhdistämiseen sekä arjen hallintaan.