NextGen Link -hanke

Projektissa päivitetään olemassa olevaa meriyhteyttä Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamien välillä. Meriyhteyden päivittäminen sisältää uuden matkustaja-autolautan (ro-pax) ylimääräiset ympäristöinvestoinnit sekä satamainvestoinnit vastaamaan uuden isomman aluksen tarpeita sekä kasvavaa rahti- ja matkustajamäärää.

Turun kaupunki parantaa hankkeen yhteydessä katu- ja liikennerakenteita matkustajaterminaalien yhteydessä.

Projektissa mukana Suomesta Turun Satama, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Ruotsista Tukholman Satama. Hanke on saanut EU:n CEF-rahoitusta

Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitti sijaitsee nk. Scandinavian–Mediterranean Core Network Corridor -kuljetuskäytävässä, jonka EU on määritellyt TEN-T:n kannalta erityisen tärkeäksi. Turun Sataman johtama EU-hanke jatkuu vuosina 2017–2020. Yhteisen NextGen Link -projektin saaman tuen enimmäismäärä on 12,7 miljoonaa euroa.