Turun kaupunginpuutarhan alue

Turun kaupunki, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja TKU-Rakennus Oy ovat yhteistyössä järjestäneet ilmoittautumiskutsukilpailun Peltolan kaupunginosassa sijaitsevan entisen kaupunginpuutarhan alueen kehittämisen ideoimiseksi asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen koko on noin 10,7 hehtaaria.

Asemakaavanmuutoksen lähtökohtana ovat tavoitteet ympäristöönsä soveltuvasta monimuotoisesta kaupunkirakenteesta sekä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta. Lopullisen asemakaavanmuutoksen kerrosalasta riippuen alueelle voi muuttaa asukkaita noin 1000 -1200.

Kilpailun avulla etsittiin tunnistettavaa ja omaleimaista, arvokkaaseen Turun sisääntulotien ympäristöön soveltuvaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista, toimivaa sekä teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoista ideasuunnitelmaa kilpailualueen asemakaavoitusta varten. Alueen kehittämisen tavoitteena on myös alueen hyvä saavutettavuus, sujuvat liikkumisjärjestelyt, sekä kävely- ja pyöräily-yhteydet keskustaan.

Alueen kaavanmuutos valmistellaan alueen maanomistajien, Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin, sekä seurakuntayhtymän kumppanin, TKU-Rakennus Oy:n, aloitteesta. Turun kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 550 hyväksynyt Turun kaupungin, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä TKU-Rakennus Oy:n välisen yhteistyösopimuksen alueen kehittämiseksi.

Asemakaavatyön pohjaksi järjestetyssä suunnittelukilpailussa palkintolautakunta päätti asettaa yksimielisesti jaetulle ensimmäiselle sijalle jatkosuunnittelun pohjaksi UKI Arkkitehdit Oy:n ehdotuksen “Havina” sekä Arkkitehdit MY Oy ja HIMLA arkkitehdit Oy:n ehdotuksen “Quadrifolia”. Jatkosuunnittelutyö annettiin tasavertaisten voittajaehdotusten ”Havinan” ja ”Quadrifolian” tekijöille yhdessä suunniteltavaksi.

Kilpailuvaiheen voittajatöitä on työstetty yhdessä niiden tekijöiden kanssa kaavaluonnokseksi, jonka kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt huhtikuussa 2020. Seuraavaksi hyväksytyn luonnoksen pohjalta valmistellaan asemakaavaehdotus, jossa tarkennetaan määräyksiä mm. tontinjaoista, rakentamistavoista, rakennusten ulkomuodosta ja autopaikkamääristä. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville loppuvuodesta 2020.

Asemakaavanmuutosluonnos (kaupunkiympäristölautakunta 7.4.2020 §114)

Lisätietoja: 
Maankäyttöinsinööri Suvi Panschin
Kaupunkiympäristötoimiala

Kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen
Kaupunkiympäristötoimiala