Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen lähti vahvasti liikkeelle kymmenen vuotta sitten Turun kulttuuripääkaupunkihankkeesta ja on jatkunut ja kehittynyt siitä lähtien. Kulttuuripääkaupungin merkkivuotta juhlistaakseen kaupunki myöntää tänä vuonna 300 000 euroa Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuottovaroja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Hakijoina voivat olla kaupungin omat toimijat ja rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt.

Näin ehdotat ideaa

Kaupungin toimijat, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat hakea rahoitusta ideansa toteuttamiseen Kulta-järjestelmän kautta osoitteessa lomakkeet.turku.fi. Rekisteröitymisen jälkeen valitse hakulomake ”Ideahakukilpailu 2021 kulttuurihyvinvointiin”. Haku on käynnissä 8.3.–6.4.2021.

Lisätiedot hausta

Laura Luukkonen, laura.luukkonen@turku.fi 

Ehdotuksia pyydetään seuraavilta aihealueilta kulttuurihyvinvointi huomioiden:

  • yksinäisyyden ehkäisy,
  • mielen hyvinvointi sekä
  • toimintakyvyn vahvistaminen.

Ideoiden painopisteenä tulee olla ensisijaisesti senioreille kohdennetut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, jotka tukevat kaupungin strategiaa. Toiminnan on kohdistuttava mahdollisimman moneen ihmiseen tai oltava muulla tavoin tuloksellista kohderyhmä huomioiden.

– Kulttuurihyvinvointiajattelu lähti Turussa kehittymään kulttuuripääkaupunkivuodesta, jonka yksi pääteemoista oli ”Kulttuuri tekee hyvää”. Kulttuuripääkaupunkivuosi ja sen jälkeinen työ on nostanut kulttuurin hyvää tekevät vaikutukset laajasti tunnetuksi ja toiminta on nykyään laaja-alaista ja monipuolista. Kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi jaossa on normaalia enemmän varoja ja haussa korostetaan erityisesti kulttuurihyvinvoinnin merkitystä, kertoo hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja Minna Sartes.

Haku on käynnissä 8.3.–6.4.2021. Kaupungin toimijat ja yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat jättää hakemuksensa 6.4. mennessä. Rahoitettavat toiminnot on toteutettava 31.12.2022 mennessä. Toiminnassa on huomioitava poikkeusolojen säädökset. Haussa ei voida huomioida hakijan toimintasuunnitelmaan sisältyvää perustoimintaa. Laite- ja välinehankintoja voidaan tukea vain yhdistettynä palveluun. Varojen jaosta päättää Turun kaupunginhallitus toukokuussa hyvinvoinnin ohjausryhmän esityksestä.­

Edellisenä vuonna kaupunki avasi testamenttirahaston tuottovarojen jaon myös kaupungin ulkopuolisille toimijoille. Rahaa oli jaossa ennätyksellisen suuri määrä kahdessa erässä, yhteensä lähes puoli miljoonaa euroa koronan tuomiin poikkeusoloihin. Toteutetut 30 ideaa esimerkiksi tukivat senioreiden digiosaamista, fyysistä toimintakykyä sekä mielen hyvinvointia.

–  Viime vuonna toteutettu toiminta toi iloa ja vaihtelua koronan keskelle. Tänä vuonna toivomme samanlaista kekseliäisyyttä jatkuviin poikkeusoloihin. Tekijät tarvitsevat tukea ja kaupunkilaiset iloa ja elämyksiä näinä vaikeina aikoina, toteaa Sartes.

Kulttuuri tekee hyvää

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlavuosi käynnistetään koronapandemian takia vasta kevään aikana. Juhlavuonna järjestetään useita tapahtumia niin kaupungin omana toimintana kuin vapaan kentän ja eri toimijoiden tekemänä. Juhlavuoden aikana nostetaan esiin myös vuoden 2011 pitkäaikaisia vaikutuksia, joista kulttuurihyvinvoinnin merkitys ja sen eteen Turussa 2011-vuoden aikana tehty ainutlaatuinen työ on yksi merkittävä kokonaisuus. Turun kaupunki tiedottaa juhlavuoden aloituksesta kevään aikana.