Laitakaupungin tarinoita etsimässä

Millaisia olivat korttelissa eri aikoina asuneiden elämäntarinat?

Millaisia olivat korttelissa eri aikoina asuneiden elämäntarinat? Millaista elämä nykykatsojan silmään ahtaissa pihapiireissä on ollut? Miten Turun palo vaikutti alueeseen ja yhteisöön? Muun muassa näitä kysymyksiä nousi esiin Luostarinmäellä viime syksynä käynnissä olleessa asiakasraadissa, Innovaatioverstaassa. Kiinnostavia ovat kysymykset, sillä niitä ovat pohtineet myös Luostarinmäen uudistamista suunnitteleva työryhmä ja Turun yliopiston historiantutkijatkin.

Parasta on, että edellä esitettyihin kysymyksiin ja moniin muihinkin on nyt mahdollista saada vastauksia, sillä tammikuussa aloittaa Kaupunkitutkimusohjelman rahoittama kaksivuotinen hanke ”Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään”, jonka yhtenä tutkimuskohteena on nimenomaisesti Luostarinmäen museokortteli. Hankkeessa tutkitaan "turkulaista vähävaraisuutta kahden taloudellisesti vaikean ajanjakson, vuoden 1827 Turun palon sekä 1990-luvun ja sitä seuranneen 2000-luvun laman, jälkeisinä aikoina ja laajemmin osattomuuden kokemuksia Turussa 1800-luvulta nykypäivään."

Miksi juuri Luostarinmäki on tutkimuskohteena kiinnostava ja tärkeä hankkeen johtaja ja Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen?

”Turun palo syyskuussa 1827 on edelleen vedenjakaja Turun kaupungin historiassa, rajakohta historiallisen Turun ja modernin Turun välillä. Paloa itsessään ja sen välittömiä seurauksia on tutkittu samoin kuin kaupungin uutta rohkeaa asemakaavaa ja uudisrakennustyötä. Turkulaisten ihmisten historia Pohjoismaiden kautta aikain suurimman kaupunkipalon jäljiltä on kuitenkin jäänyt pitkälti arvoitukseksi. Tiedämme hyvin vähän siitä, miten tavalliset turkulaiset suurkatastrofin kokivat, miten se vaikutti heidän elämäänsä ja miten he ylipäätään selvisivät palon jälkeisistä vuosikymmenistä. Historiallisesti Luostarinmäki on ainoa Turun säilynyt kaupunkiympäristö, joka antaa mahdollisuuden hahmottaa näitä kehityskulkuja.”

Luostarinmäen kehittämisprojektissa merkittävänä osa-alueena on moniäänisyyden huomioiminen, erilaisten tarinoiden kertominen. Tutkimus vastaa myös tähän tarpeeseen eikö vain?

”Aivan oikein. Turku oli palon jälkeen ennen kaikkea köyhien ja työläisten asuttama kaupunki, mutta heidän kokemuksistaan ei löydä kaupungin virallisen historian sivuilta kuin hajanaisia muruja silloin, kun he olivat viranomaistoimenpiteiden kohteina. Tutkimme siksi Luostarinmäen asukkaiden, vähäosaisten ihmisten ja erityisesti syrjäytyneiden ja köyhien naisten ja lasten, ja rakennuskannan näkökulmasta kaupunkiköyhyyden arkea ja kokemusmaailmaa Turun palon jälkeen. Keitä Luostarinmäellä asui, millaisia olivat heidän elämänkulkunsa, elämäntapansa ja sosiaaliset verkostonsa? Luostarinmäen ”alkuperäisasukkaiden” unhoon painunut historia on arvokas osa Turun kaupungin historiallista identiteettiä ja siksi tutkimisen arvoista. Tältä osin tutkimushanke vastaa modernin historiantutkimuksen pyrkimyksiin kertoa yhteiskunnan vähäosaisten elämästä. Se haluaa tehdä näkyviksi ja ymmärrettäviksi myös heidän ajatuksiaan ja tunteitaan.”

Vuonna 1827 tapahtunut kuuluisa katastrofi, Turun palo vaikutti monin tavoin Luostarinmäen kortteleihin. Alue säästyi palolta suojana toimineen Vartiovuoren vuoksi ja kaupunkilaiset pyrkivät suojaan Luostarinmäelle. Palon jälkeiset kuukaudet ovat takuulla olleet korttelissa selviytymisen ja sopeutumisen aikaa vai mitä sanot tähän tutkija Topi Artukka?   

 "Kyllä, juuri näin. Suuri osa kaupungista paloi, mikä ajoi ihmiset hakemaan apua ja turvaa sieltä, missä sitä oli saatavilla. Hätäapua saatiin paikalle olosuhteisiin nähden varsin nopeasti, vaikka kytevä tuli ja jälkisammutustyöt tilannetta vaikeuttivatkin. Hätätilanne myös pakotti etsimään uudenlaisia ratkaisuja ja tiloja, jotta apua saatiin kanavoitua sitä tarvitseville. Esimerkiksi kaupungin seurapiirin keskeisin tanssi- ja kohtaamispaikka Turun Seurahuone, joka oli säilynyt palosta, otettiin viranomaiskäyttöön tanssiaisten sijaan. Asuntopulassa viranomaiset eivät kuitenkaan kyenneet auttamaan, vaan jokaisen asukkaan oli ratkaistava se itse. Ne, jotka kykenivät, muuttivat hetkellisesti pois kaupungista. Muut etsivät suojaa palolta säästyneissä rakennuksissa tai pystyttivät väliaikaisia majoitustiloja sinne, jossa tuli ei enää kytenyt."
 
Entä miten jäljellä olevan ja monia muutoksia vuosien saatossa kokeneen rakennuskannan kautta voidaan tutkia elämisen tapoja 1800-luvun alussa ja mitä Luostarinmäen kujat pienine koteineen voivat meille näistä teemoista paljastaa FT Panu Savolainen?

”Rakennuksista saadaan tietoa paitsi niissä olevien materiaalisten jälkien myös asiakirjojen välityksellä. Luostarinmäeltä on säilynyt joitakin palovakuutuksia 1800-luvun alkupuoliskolta ja puolivälistä, ja rakennuskannan kokemaa muutosta voidaan lähestyä myös verraten niitä säilyneeseen rakennuskantaan. Rakennukset voivat kertoa meille näistä teemoista hyvinkin konkreettisia asioita kuten asumisväljyydestä ja siitä miten erilaiset asuinyhteisöt ovat eläneet ja toimineet Luostarinmäen 1800-luvun arjessa. Rakennuksia voidaan peilata myös oikeusasiakirjoihin, jotka valaissevat Luostarinmäen tuolloista arkea. Kaiken kaikkiaan alue ja sen rakennukset antavat tulkintakehyksen ymmärtää, millaisissa aineellisissa olosuhteissa Turun 1800-luvun köyhin ja osattomin kaupunkiväestö eli ja millaisia mahdollisuuksia heillä oli esimerkiksi omaan tilaan.”

Hanke tuottaa suoraan arvokasta tietoa museon uudistuksen tarpeisiin. Kehittämisprojektissa Luostarinmäkeä tehdään kiinnostavaksi erityisesti kaupunkihistoriallisesta näkökulmasta, osana vanhaa Turkua. Uusi tutkimus mahdollistaa alueella asuneiden ihmisten tarinoiden sekä Turun palon inhimillisten vaikutusten kertomisen kävijää koskettavassa muodossa. Ilman ammattimaista tutkimustyötä korttelien historiaa on mahdotonta avata tietopohjaisesti ja elävästi museokävijöille. Mäen historiasta kumpuaa lukuisia kiinnostavia kysymyksiä, joihin museolla on harvinaisen hieno ja ainutlatuinen tilaisuus saada vastauksia yliopistoyhteistyön ansiosta.

 

 

 

Turun museopalvelut, Turun yliopisto ja Åbo Akademi alkoivat vuonna 2018 kehittää ja syventää organisaatioiden välistä yhteistyötä.   Museopalveluiden blogeissa julkaistaan yhteistyön moninaisuudesta kertovia blogikirjoituksia.

Lue hankkeesta Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään

Tietoa kirjoittajasta

Anniina
Lehtokari
projektipäällikkö
Turun museokeskus