Innovaatioverstaan ideoita kesällä käyttöön

Tulevana kesänä testataan raatilaisten toiveissa esiin tullutta arkiaskareiden lisäämistä

Luostarinmäki sai Museovirastolta Innovatiiviset hankkeet -rahoituksen Innovaatioverstas-nimiseen yhteiskehittämisprojektiin viime vuonna. Rahoituksen avulla käynnistettiin asiakasraati, jonka viimeistä kokoontumiskertaa vietettiin jouluisissa tunnelmissa marraskuun lopulla 2019. Projektiin osallistuneet kokivat saaneensa paljon tietoa, ymmärrystä, onnistumisen elämyksiä ja hyvää mieltä. Käsillä tekeminen ja luova prosessi olivat tässä avaimena.

Luostarinmäellä parhaillaan meneillään olevassa kehittämishankkeessa (2018-2021) käydään läpi museon näyttelyitä ja toimintaa. Kehittämishankkeen yhteydessä ja aikaisemminkin kerätyn asiakaspalautteen perusteella museokävijät toivovat museoon enemmän koettavaa, itse tehtävää ja opittavaa, vuorovaikutuksellisuutta ja elämyksellisyyttä.

Innovatiiviset hankkeet-rahoitusta päätettiin hakea projektiin, jossa edellä mainittuja asioita suunnitellaan yhdessä museon sidosryhmien ja hanketta varten perustettavan asiakasraadin kanssa. Tavoitteena oli asiakaslähtöinen suunnittelu ja uuden toimintatavan juurruttaminen museoon. Museon pitkäaikaisia sidosryhmiä ovat perinnekäsityötä vaaliva Kultaisen Omenan Kilta sekä uutta muotoilua edustava Uuden Muotoilun Yhdistys ry (UMY). Mukaan hankkeeseen pyydettiin myös Turun alueen Kynnys ry, sillä saavutettavuuden lisääminen on kehittämishankkeen tärkeimpiä kärkiä. Turun yliopiston Suomen historian oppiaine tarjosi ajantasaista uutta historiantutkimusta näyttelysuunnitteluumme, mikä on museolle korvaamaton apu ja pohja kaikelle sisällöntuotannolle. 

Yhteensä parisenkymmentä raatilaista työskenteli syksyn ajan säännöllisesti erilaisten teemojen ympärillä. Ensin tutustuttiin museoalueeseen ja pohdittiin korttelin pitkää ja polveilevaa historiaa. Mistä vaiheista ja kenen tarinoista raatilaiset haluaisivat kuulla lisää? Miten vierailijalle selkeämmin avautuisi museon oma historia käsityöverstaineen ja toisaalta Turun palosta 1827 selvinneen korttelin ainutlaatuisuus? Paljon puhetta oli moniaistisuudesta, jota Luostarinmäellä on jo rutkasti, mutta jota voisi tuoda lisää etenkin saavutettavuuden näkökulmasta. Raatilaiset loivat työpajoissa omia näyttelyitään, joista käytiin hyviä pitkiä keskusteluja.

Asiakasraadin kommentit ja ideat paitsi toivat uusia ajatuksia museon toiminnallisuuden kehittämiseksi, myös vahvistivat joitain aiempia suunnitelmia museointeriöörien ja -pihojen elävöittämiseen. Tulevana kesänä testataan raatilaisten toiveissa esiin tullutta arkiaskareiden lisäämistä. Museokävijät pääsevät tutustumaan sekä myös kokeilemaan mm. vedenkantoa, pyykin pesua ja mankelointia. Näin saadaan paremmin esiin kaivattua naisten näkökulmaa sekä kodin piirissä tapahtuneita päivittäisiä töitä ja elämän tuntua. Raadin huomiot ja ideat pidetään näyttely- ja tapahtumasuunnittelun mukana myös pidemmällä tähtäimellä ja niitä hyödynnetään museon kehittämistyössä jatkossakin.

Innovaatioverstaan viimeisestä tapaamisesta tehtiin video, jossa osallistujat pääsivät ääneen kertomaan projektista ja miltä siihen osallistuminen tuntui. Videoissa tunnelma on jouluinen ja lämmin, tulostakin syntyi olkikoristeiden muodossa. Nyt reilu kolme kuukautta myöhemmin elämme korona-kevättä ja monet meistä ovat sulkeutuneet koteihinsa.  Ajatukset pyörivät koronan ohella uusista rutiineista selviytymisessä ja epävarmuudessa. On tutkittu, ja näin myös museon raatilaiset kokivat, että käsin tekeminen tuo hyvinvointia antamalla konkreettisia tuloksia, onnistumisen elämyksiä ja auttamalla ohjaamaan ajatuksia hetkeksi muualle.

Ohesta löydätte videon viimeisestä kerrasta sekä hauskan olkikukko-ohjeen pääsiäseksi.
 

Toivotamme hyviä hetkiä askarteluiden parissa!

 

 

Katso video alla olevasta linkistä

Video aukeaa YouTubessa

Pääsiäiskukko-ohje

Katso ohje tästä

Tietoa kirjoittajasta

Anniina
Lehtokari
projektipäällikkö
Turun museokeskus