Teknologiakampus Turku kokoaa voimat yhteen

DI-koulutuksen laajentamiselle Turun yliopistoon ei ole mitään vaihtoehtoa

Turun ammattikorkeakoulun yhteistyö glasgow’laisen Strathclyden yliopiston kanssa on lähtenyt vauhtiin odotettuakin nopeammin. Vain puoli vuotta ensikontaktin jälkeen on päästy konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin. Kehityskulku osoittaa, että voimakasta teollisuustuotannon kasvuvaihetta elävä Turku ja koko Lounais-Suomi koetaan kiinnostavaksi kumppaniksi. Kun tilaisuuksiin tartutaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti, avautuu uusia yhteistyön kanavia, jotka tuottavat lisäarvoa molemmille osapuolille.

Turun alueelle välttämätön tekniikan alan yliopistokoulutuksen vahvistaminen on edennyt viime vuosina merkittävästi. Valtiovallan tuella perustettu uusi tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITECH on aloittanut toimintansa Turussa, tavoitteenaan akuutin DI-tason osaamistarpeen ratkaiseminen. Kyse ei kuitenkaan ole vain nopeasti koulutukseen vaikuttavista toimenpiteistä. Koulutusresurssit, tutkimus- ja tuotekehityspanostukset tulee saada myös pitkällä tähtäyksellä tasapainoon.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa työskentelee noin kolmannes Pirkanmaan diplomi-insinöörien määrästä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksissa suhdeluku on kutakuinkin sama. Kuitenkin teollisuuden tuotannon arvo on molemmissa maakunnissa suurin piirtein samalla tasolla.

Teknologiateollisuuden arvion mukaan Varsinais-Suomessa korkeakoulutettujen osaajien vuotuinen rekrytointitarve teollisuuteen nousee lähivuosina kaksinkertaiseksi (450->800). Kun samaan aikaan Varsinais-Suomessa tekniikan alan yliopisto-opintoihin hakeutuu vuosittain vain puolet (200) Pirkanmaan tasosta (400), DI-koulutuksen laajentamiselle Turun yliopistoon ei ole mitään vaihtoehtoa. 

Teknologiakampus Turku kokoaa uudet avaukset ja hankkeet

Turkulaisten korkeakoulujen, Turun kaupungin ja Turku Science Parkin keväällä 2018 solmima Teknologiakampus Turku -yhteistyösopimus on tässä kehityksessä merkittävä virstanpylväs. Sopimuksen myötä aloitettavan yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin.

Teknologiakampus Turku on sateenvarjo, jonka alle kootaan kaikki tähänastiset avaukset ja hankkeet, myös Strathclyde-yhteistyö ja muut soveltuvat yhteistyökumppanuudet kotimaassa ja kansainvälisesti. Tampereen teknillisen yliopiston nykyinen rehtori, professori Mika Hannula aloittaa syyskuussa Teknologiakampuksen vetäjänä. Voimme hyvällä syyllä odottaa merkittävää lisävauhtia tähän myönteiseen kehitykseen.

Osaamisen kehittäminen ja osaavan työvoiman saannin turvaaminen ovat yksi alueemme positiivisen rakennemuutoksen kriittisimmistä osa-alueista. Turun kaupungilla on merkittävä rooli ja vastuu asian edistämisessä. Kaupunki ei kuitenkaan voi astua valtiovallan sijaan ratkaisemaan eikä rahoittamaan tekniikan alan koulutuksen kehittämis- ja muutostarpeita tai toteutusta.

Tarvitsemme tälle alueelle sekä lisää huippuosaajia että yhä laaja-alaisempaa huippuosaamista.

Tärkeintä on, että kaupungilla, Turun korkeakouluilla, elinkeinoelämällä ja muilla alueen toimijoilla on mahdollisimman yhtenäinen toimintalinja ja tahtotila tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Teknologiakampus Turku -sopimus on tästä erinomainen todiste.

Kirjoitus on julkaistu Näkökulma-palstalla Turkupostissa 3/2018.

Tietoa kirjoittajasta

Minna
Arve
Kaupunginjohtaja
Turun kaupunki