Älykkään kaupungin älykäs museo

Tämä on vanha ja viisas kaupunki

Maaliskuu 2019, Tokio. ​Seison tokiolaisen TeamLabin näyttelytilan keskellä. Suljettu ja pimeä huone on täynnä väriävaihtavia lamppuja. Ympärillä olevat ihmiset poseeraavat selfieitä jaettavaksi sosiaalisessa mediassa, merkitsemään osallisuutensa yhteiseen jaettuun kokoemukseen. Ulkopuolella sessiota seuraavat toispuoleisen peilin kautta kymmenet muut samaa kokemusta janoavat. Lampuissa värit vaihtuvat algoritmien tahdissa, mutta älykäs tekniikka unohtuu tässä ja nyt kokemuksen jalkoihin. Tilantuntu, valot, äänet, ihmiset luovat upottavan sykkeen, immersiivisen kokonaiselämyksen.

Turku on totuttu näkemään Suomen vanhimpana kaupunkina, jolla on syvät historialliset juuret. Toisaalta hiljattain julkaistussa yhdysvaltaisen The Future Today -instituutin Tech Trends -raportissa Turku arvioitiin maailman seitsemänneksi edistyksellisimmäksi älykaupungiksi. Turku siis pohjaa menneeseen mutta katsehorisontti on tulevaisuudessa. Tämä on vanha ja viisas kaupunki. Minkälainen olisi sitten älykkään kaupungin älykäs museo?

Historian museon hankkeen myötä on kuultu paljon asiatuntijoiden näkemyksiä tulevaisuuden trendeistä.

TrendWatching nostaa kärkeen ääniohjautuvuuden. Podcastit, puhuvat emojit ja pikaviestintä syrjäyttävät ainakin osittain kirjoittamisen tai mekaanisen toiminnan. Ihmiset tekevät enemmän tietoisia valintoja ja panostavat laadukkaaseen vapaa-aikaan ja omaan hyvinvointiinsa. Arkiasiat teknistyvät ajan säätämiseksi. Robotit ja replikat yleistyvät. Tunnekokemus ja narratiivi luodaan tarkoin laskelmoiduilla algoritmeilla.  

Nezu-museon ilmavaa arkkitehtuuria. Kuva: Satu Pajarre, Turun museokeskus.

Sitra kirjaa tulevaisuuden megatrendeiksi muun muassa globaalisuuden, mutta siihen liittyvänä ilmiönä paikallisuuden vahvistumisen. Terveyden ja hyvinvoinnin merkitys kasvaa ja niistä tulee yhä enenevässä määrin liiketaloutta. Ekologisuus yhdistettynä teknologiaan ja kokeilukulttuuriin synnyttää älykkäitä tavaroita ja palveluita, joissa käytön helppous ja vaivattomuus – käyttäjäkokemus – korostuu. Kestävyyskriisi on jo nyt arkipäivää, mutta tietoisuus ja toimenpiteet sen torjumiseksi painottuvat entisestään tulevaisuudessa. Ratkaisuja tehdään ekologiselta arvopohjalta.  Digitalisaation ja tekoälyn käyttö laajenee ja oppivaa tekniikka käytetään useissa arkipäivän toiminnoissa. Eliniän kasvamisen ja teknologian kiihtyvän kehittymisen myötä elinikäisestä oppimisesta tulee normi.

Tulevaisuuden trendejä voi jo nyt havainnoida japanilaisissa museoissa. TeamLabin taidekokoemukseen saatiin tutustua AmosRexin supersuoritussa näyttelyssä. Tokion TeamLabin näyttelytiloissa kokemus monikertaistuu. Muuttuvat ja elävät tilat on tarkoitettu elämykseksi. Näyttelyvierailu rakentuu omakohtaiseksi seikkailuksi, jossa jokainen luo oman reittinsä välillä eksyen ja välillä väyliä löytäen. Tiloissa voi toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa ohjelmistojen kanssa tunnelmia muuttaen tai kehollisesti kiipeilemällä, hyppimällä, makoilemalla. Näyttely on immersiivinen kokonaistaideteos, jossa kaikki ympäröivä on osa kokemusta. Tila on jatkuvassa muutoksessa ja siten kokemuskin on muuttuva (ja samaan aikaan tavoittamattomissa kuin käsistä valuva hiekka). TeamLab on vapaan olemisen paikka, jossa voi viettää aikaa ilman selkeää ajan käytön funktiota.

Asiakaspalvelurobotti tokiolaisessa kauppakeskuksessa. Kuva: Satu Pajarre, Turun museokeskus

Miraikanissa tutustutaan maailmaan ja sen elinehtoihin, luodaan tulevaisuuden visioita ja laajennetaan katsetta universumiin. Museo tekee yhteistyötä tutkijoiden ja innovaatioyrittäjien kanssa. Uudet ideat ja keksinnöt päätyvät näyttelyyn yleisön tarkasteltaviksi ja kokeiltaviksi. UNI-CUB -tuolilla saa pientä maksua vastaan tehdä koeajoja. ASIMO-robotti esiintyy näytösluonteisesti demonstroiden mihin kaikkeen teknologia pystyy. Yhdellä jalalla hyppivä hahmo ottaa suvereenisti ja ihmismäisesti yleisönsä. Museossa on mahdollista luoda oma kustomoitu kokemuksensa. Ohjelma kirjaa käyttäjän ja luo jopa oman virtuaalisen (ja visuaalisesti ilmentyvän) tilan kokea ja ottaa kantaa. Museossa on myös perinteisiä käyttöliittymiä: paina nappia, vedä narusta, siirrä palikka. Yksikertaisilta vaikuttavien toimintojen takana on kuitenkin älykäs teknologia. Museon teemoissa tarkastellaan tulevaisuutta, mutta kysyen ja eettisesti pohtien. Näyttely inspiroi ja haastaa ajattelemaan pidemmälle.

Kaupungin historiasta kertova museo Edo luottaa sen sijaan tee-se-itse -metodiin ja pienoismalleihin, jotka tuntuvat viehättävän ihmisiä kautta aikojen. Museo itsessään on monikerroksinen rakennus, jonka sydämenä on valtava Edo – Tokio -historiaan keskittyvä halli erillisine taloineen, osastoineen ja siltoineen.

Kaupungin historian ohella se luo väyliä tulevaisuuteen ja kaupunkikehitykseen.

Vanhempaan kulttuuriin keskittyvä Nezu muodostuu harmonisesta museorakennuksesta ja sitä ympäröivästä puutarhasta teehuoneineen. Tilan arkkitehtuuri kätkee kaiken uuden tekniikan taiten niin, että museokokemuksesta tulee tasapainoinen ja tyyni. Perinteinen vitriiniesillepanokin on tehty ilmavasti. Lasi objektin ja katsojan välillä tuntuu liudentuvan. Tuttu ja turvallinen museoinstallointi kaiken hälinän keskellä rauhoittaa ja luo meditatiivisen tunnelman. Teehuoneisiin saapuvat kimono-asuiset paikalliset tutkivat intensiivisesti kokoelmia. Hienovarainen museo on kuin hyvinvoinnin ja mietiskelyn keidas keskellä miljoonakaupunkia.

Mitä näistä jää käteen Historian museon sisältösuunnitteluun? Ainakin ihmisten uteliaisuuden herättäminen, omakohtaisuus, mahdollisuus vapaaseen kokemiseen ja (meditatiiviseenkin) ajankäyttöön. Tekniikka on näyttelyissä apuna, muttei itsetarkoituksena. Museo herättää aktiivisen dialogin: kokeilun ja elämyksen kautta tuetaan elinikäistä oppimista. Museo luo mahdollisuuden olla, eksyä ja löytää. Se ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan synnyttää kysymyksiä ja lisää ymmärrystä. Lisäksi museorakennus itsessään voi toimia ekologisena kannanottona. 

Tulevaisuuden museo on uudenlainen monitahoinen kokemus täynnä laadukkaita elämyksiä ja ajatusten aktivointia. Paikka, jossa virkistyy ja uusiutuu. Historian museo on paitsi menneen, myös nykyhetken ja tulevaisuuden älymuseo.

Satu Pajarre Tokion TeamLabin immersiivisissä tiloissa.

Tietoa kirjoittajasta

Satu
Pajarre
Intendentti
Turun museokeskus
Historian museon Näyttelysuunnittelu-osaprojektin vastaava, joka parhaillaan poimii museokokemuksia läheltä ja kaukaa.
Asiasanat: