Turun kaupungin vuokralla olevien yhdistysten osittaiset vuokranvapautukset poikkeusolojen aikana

Kaupungin vuokralla olevien yhdistysten on mahdollista saada osittaista vuokranmaksuvapautusta, mikäli tiloihin on kohdistunut viranomaisten taholta annettuja kokoontumisrajoituksia 1.9.2020 - 30.6.2021. Vapautukset myönnetään erillisen hakemuksen perusteella, ja ne toteutetaan jälkikäteen maksettavina avustuksina kaupungin avustusjärjestelmää hyödyntäen.

Vuokravapautusta voidaan mukaan myöntää vuokralaiselle, joka on toistaiseksi kaupungin vuokralla oleva yleishyödyllinen yhdistys tai vastaava voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin tapahtumanjärjestäjä. Edellytyksenä myöntämiselle on rajoitusten todennettavissa oleva haitallinen vaikutus vuokralaisen toimintaan kokonaisuudessaan. Vaikutukset voidaan osoittaa esimerkiksi kävijämäärien tai tapahtumien lukumäärän tai muiden vastaavien toiminnan volyymiä kuvaavien tekijöiden avulla.

Vapautusta voi saada 50 % tavanomaisesta kuukausivuokrasta ajalta, jolloin yli 10 henkilön yleisö- ja vastaavat tilaisuudet on kielletty, 30 % vuokrasta ajalta, jolloin yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty ja 15 % vuokrasta ajalta, jolloin yli 50 henkilön tilaisuudet on kielletty.

Vapautusta voi hakea takautuvasti 1.9.2020 alkaen maksettuihin vuokriin kuukausittan, ja sitä voidaan myöntää enintään niin pitkään, kun aluehallintoviraston päättämät kokoontumisrajoitukset ovat voimassa. Liitteenä toimitetaan selvitys kävijämäärien laskusta sekä kopio vuokrasopimuksesta. Vapautus on haettavissa toistaiseksi sähköisessä hakujärjestelmässä.