Sisäilma ja sisämelu

Asuinhuoneistojen tarkastuksista (sisäilmatutkimuksista) Turun kaupungin alueella vastaavat:

Sisämelumittauksista Turun kaupungin alueella vastaa terveystarkastaja Markku Rohunen.

Sisäilman puhtauden lisäksi muita asumisterveyteen vaikuttavia asioita ovat:
 • lämpötila
 • kosteus
 • melu
 • ilmanvaihto
 • mikrobit
 • valo
 • säteily

Asumisterveydessä ilmenevien ongelmien selvitys kuuluu ensisijaisesti asunnon tai kiinteistön omistajalle. Rivi- ja kerrostaloissa käytännön asioista vastaa isännöitsijä. Terveystarkastajat tekevät huoneistoissa tarkastuksia tarvittaessa. Asuinhuoneistojen tarkastuksiin liittyvät alustavat mittaukset ovat maksuttomia:

 • huoneilman lämpötilamittaukset
 • pintalämpötilamittaukset
 • huoneilman suhteellinen kosteus (RH)
 • rakennekosteusmittaukset
 • hiilidioksidi-mittaukset (CO2-mittaukset)
 • häkämittaukset (CO-mittaukset)
 • ilmanvaihtomittaukset
 • sisämelumittaukset

Tarkemmat sisäilman laboratoriotutkimukset teetetään Turun Yliopiston aerobiologian laitoksella.

Asuinhuoneistojen tarkastuksissa on syytä varautua muutamien viikkojen jonotusaikaan. Ennen tarkastuskäyntiä terveystarkastaja on yhteydessä asunnon omistajaan tai isännöitsijään, joille annetaan mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vikojen tai vaurioiden korjaamiseksi. Asunnon omistajalla ja isännöitsijällä on myös mahdollisuus osallistua asunnontarkastukseen.

Turun Ympäristöterveys neuvoo asumisterveyteen liittyvissä asioissa asumismuodosta riippumatta.