Radon

Lisätietoja asuinhuoneistojen radontutkimuksista antaa terveystarkastaja Markku Rohunen.

Mitä on radon?

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota ei ihminen pysty mitenkään aistimaan. Radon voidaan havaita ainoastaan erikoismittalaitteiden avulla. Suuret radonpitoisuudet voivat aiheuttaa keuhkosyöpää.

Radonpitoisuuden suositeltavat ylärajat

  • Asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää 400 Bq/m³
  • Uudisrakennukset tulisi suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylitä 200 Bq/m³

Soraharju ja kallio ovat paikkoja, joissa radonpitoisuus voi ylittää ohjearvot. Turku on suurelta osin rakentunut savipatjan päälle, eikä sen takia kuulu riskialueeseen. Toisaalta lähellä toisiaan sijaitsevissa rakennuksissa pitoisuudet voivat poiketa toisistaan suurestikin, jos toinen rakennuksista sijaitsee kalliolla ja toinen pellolla savimaalla.

Radonmittaukset

Jos olet kiinnostunut oman asuntosi radonpitoisuudesta, voit tilata radonmittaukseen tarvittavat radonmittauspurkit STUK:sta.

Asiasanat: